Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến trong tác phẩm 'Chí Phèo' sau 110 năm

Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến trong tác phẩm 'Chí Phèo' sau 110 năm

Ngôi nhà của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm 'Chí Phèo' tọa lạc...