Bác tài... nhiều tật, lắm tai

Bác tài... nhiều tật, lắm tai

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ phát hiện tài xế nghiện ma túy, tàng trữ vũ khí

Kiểm tra xe chạy quá tốc độ phát hiện tài xế nghiện ma túy, tàng trữ vũ khí

Phát hiện lái xe sử dụng ma túy, tàng trữ vũ khí nóng

Phát hiện lái xe sử dụng ma túy, tàng trữ vũ khí nóng

Tài xế phê ma túy chạy quá tốc độ, trên xe có 5 cây dao

Tài xế phê ma túy chạy quá tốc độ, trên xe có 5 cây dao

Thu bình xịt hơi cay, dao của lái xe ô tô dương tính với ma túy

Thu bình xịt hơi cay, dao của lái xe ô tô dương tính với ma túy

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy cùng nhiều hàng nóng trên xe ô tô

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy cùng nhiều hàng nóng trên xe ô tô

Phát hiện một lái xe dương tính với ma túy, trên xe có nhiều hung khí

Phát hiện một tài xế dương tính với ma túy, trên xe có nhiều hung khí