Tặng quà người dân và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ ở Mường Lát

Tặng quà người dân và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ ở Mường Lát

7 học sinh ở Quảng Ngãi chết đuối trong 4 ngày

7 học sinh ở Quảng Ngãi chết đuối trong 4 ngày

Trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình có 4 cháu bị đuối nước ở Quảng Ngãi

Trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình có 4 cháu bị đuối nước ở Quảng Ngãi

Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước ở Quảng Ngãi

Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước ở Quảng Ngãi

Rủ nhau tắm sông, 4 em nhỏ chết đuối

Rủ nhau tắm sông, 4 em nhỏ chết đuối

Rủ nhau tắm sông, 4 trẻ chết đuối

Rủ nhau tắm sông, 4 trẻ chết đuối

Tắm sông, 4 em nhỏ của 2 gia đình đuối nước tử vong

Tắm sông, 4 em nhỏ của 2 gia đình đuối nước tử vong

Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước

Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước

Quảng Ngãi: Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Ngãi: Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Sáu trẻ tử vong và mất tích do đuối nước ở Quảng Ngãi

Sáu trẻ tử vong và mất tích do đuối nước ở Quảng Ngãi