Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 3 ngày rơi xuống hố đá sâu, bất tỉnh trong rừng

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 3 ngày rơi xuống hố đá sâu, bất tỉnh trong rừng

Một người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Ngãi bị rơi xuống hố đá sâu và nằm bất động suốt 3 ngày, may mắn được...
Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 3 ngày rơi xuống hố đá, nằm bất tỉnh trong rừng sâu

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 3 ngày rơi xuống hố đá, nằm bất tỉnh trong rừng sâu

Rớt xuống hố sâu, nằm trong rừng 3 ngày vẫn sống sót

Rớt xuống hố sâu, nằm trong rừng 3 ngày vẫn sống sót

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân đau ruột thừa

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân đau ruột thừa

Ngư dân nguy kịch được cứu sống bằng trực thăng ở Trường Sa

Ngư dân nguy kịch được cứu sống bằng trực thăng ở Trường Sa

Điều máy bay cấp cứu ngư dân tại vùng biển Trường Sa

Điều máy bay cấp cứu ngư dân tại vùng biển Trường Sa

Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền cứu chữa

Trực thăng đưa ngư dân từ Trường Sa về đất liền trị bệnh

Cấp cứu ngư dân bị nạn tại đảo Trường Sa

Điều máy bay đón bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Trực thăng Binh đoàn 18 đưa ngư dân từ đảo Trường Sa Lớn vào đất liền cứu chữa

Điều trực thăng đưa bệnh nhân bị tắc ruột, nhiễm trùng vào đất liền

Miếu Dọng, tiếng vọng lịch sử