Đâm chết người giao ma túy chỉ vì 'hàng' ít hơn thỏa thuận

Đâm chết người giao ma túy chỉ vì 'hàng' ít hơn thỏa thuận

Bị đâm chết vì giao ma túy thiếu

Bị đâm chết vì giao ma túy thiếu

Cần Thơ: Con nghiện đâm chết người giao ma túy

Cần Thơ: Con nghiện đâm chết người giao ma túy

Đâm chết người giao ma túy vì 'hàng' nhỏ hơn thỏa thuận

Đâm chết người giao ma túy vì 'hàng' nhỏ hơn thỏa thuận

Án mạng vì tép ma túy

Án mạng vì tép ma túy

Con nghiện đâm chết người vì giao gói ma túy nhỏ hơn thỏa thuận

Con nghiện đâm chết người vì giao gói ma túy nhỏ hơn thỏa thuận

Bị người nghiện đâm chết khi giao ma túy

Bị người nghiện đâm chết khi giao ma túy

Giao ma túy không như thỏa thuận, nam thanh niên bị đâm chết

Giao ma túy không như thỏa thuận, nam thanh niên bị đâm chết

Con nghiện đâm chết người khi phát hiện bị tráo tép ma túy nhỏ hơn

Con nghiện đâm chết người khi phát hiện bị tráo tép ma túy nhỏ hơn

Bị đâm tử vong vì giao ma túy không đúng chuẩn

Bị đâm tử vong vì giao ma túy không đúng chuẩn

8X ở Cần Thơ đâm chết người vì tép ma túy

8X ở Cần Thơ đâm chết người vì tép ma túy

Giao dịch ma túy bất thành, con nghiện đâm chết người bán

Giao dịch ma túy bất thành, con nghiện đâm chết người bán

Bị người nghiện đâm gục vì đổi tép ma túy nhỏ hơn

Bị người nghiện đâm gục vì đổi tép ma túy nhỏ hơn