Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 12 - 18/7) có xu hướng xấu...
Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần tiếp tục được cải thiện

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần tiếp tục được cải thiện

Chất lượng không khí được cải thiện đáng kể trong tuần qua

Chất lượng không khí được cải thiện đáng kể trong tuần qua

Chất lượng không khí Hà Nội chuyển biến tích cực

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua thay đổi thất thường

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua thay đổi thất thường

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần thay đổi thất thường

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần thay đổi thất thường

Sáng 10-2, chất lượng không khí của Hà Nội ở ngưỡng tốt và trung bình

Sáng 10-2, chất lượng không khí của Hà Nội ở ngưỡng tốt và trung bình

Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt

Chất lượng không khí ở Hà Nội trở lại mức tốt

Hà Nội: Trời hanh khô tác động lớn đến chất lượng không khí

Hà Nội: Trời hanh khô tác động lớn đến chất lượng không khí

Chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện

Chất lượng không khí ở Hà Nội đã được cải thiện

Từ ngày 3 đến 9-11: Chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém

Từ ngày 3 đến 9-11: Chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém

Từ ngày 15 đến 21-9: Chất lượng không khí một số ngày ở mức kém

Từ ngày 15 đến 21-9: Chất lượng không khí một số ngày ở mức kém

Từ ngày 4 đến 10-8: Chất lượng không khí suy giảm

Từ ngày 4 đến 10-8: Chất lượng không khí suy giảm

Từ ngày 16 đến 22-6: Chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình

Từ ngày 16 đến 22-6: Chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình