Người dân cần chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí

Người dân cần chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần...
Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua có xu hướng xấu hơn

Hà Nội: Chất lượng không khí được cải thiện trong tuần qua

Hà Nội: Chất lượng không khí được cải thiện trong tuần qua

Trong tuần, chỉ số AQI tại Hà Nội đã xuất hiện cả mức xấu

Trong tuần, chỉ số AQI tại Hà Nội đã xuất hiện cả mức xấu

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua chủ yếu là trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua chủ yếu là trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết

Tuần qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Tuần qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Thời tiết trong tuần ảnh hưởng nhiều đến chất lượng không khí Hà Nội

Thời tiết trong tuần ảnh hưởng nhiều đến chất lượng không khí Hà Nội

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Người dân cần cập nhật chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe

Người dân cần cập nhật chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Chất lượng không khí trong tuần qua có xu hướng tốt hơn

Chất lượng không khí trong tuần qua có xu hướng tốt hơn

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Giãn cách xã hội: Hà Nội vẫn có gần 40% số ngày không khí kém, xấu

Giãn cách xã hội: Hà Nội vẫn có gần 40% số ngày không khí kém, xấu

Chất lượng không khí trong tuần có xu hướng cải thiện hơn

Chất lượng không khí trong tuần có xu hướng cải thiện hơn

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 18/2 ở mức trung bình và kém

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 18/2 ở mức trung bình và kém

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn mức trung bình và kém

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn mức trung bình và kém

Chất lượng không khí được cải thiện hơn tuần trước

Chất lượng không khí được cải thiện hơn tuần trước

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần thường xuyên ở mức kém, xấu và rất xấu

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần thường xuyên ở mức kém, xấu và rất xấu

Công an Hòa Bình, Hà Nội vào cuộc vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu

Công an Hòa Bình, Hà Nội vào cuộc vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu

Nước sinh hoạt Hà Nội bốc mùi nghi do nước đầu nguồn nhà máy lẫn dầu thải?

Nước sinh hoạt Hà Nội bốc mùi nghi do nước đầu nguồn nhà máy lẫn dầu thải?

Đã tìm ra 'thủ phạm' khiến nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

Đã tìm ra 'thủ phạm' khiến nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

Nước sạch ở một số địa bàn của Hà Nội bốc mùi nồng nặc: Nguyên nhân phải chờ... kết quả

Nước sạch ở một số địa bàn của Hà Nội bốc mùi nồng nặc: Nguyên nhân phải chờ... kết quả

Chưa có kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà có mùi lạ

Chưa có kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà có mùi lạ

Nguồn nước sông Đà có mùi lạ, hàng vạn người dân Thủ đô lo lắng

Nguồn nước sông Đà có mùi lạ, hàng vạn người dân Thủ đô lo lắng

Từ ngày 18 đến 24-8: Chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình

Từ ngày 18 đến 24-8: Chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình