Chất lượng không khí Hà Nội xấu hơn so với tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội xấu hơn so với tuần trước

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này xấu hơn so với tuần trước, không xuất...
Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện hơn tuần trước

Chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện hơn tuần trước

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua có xu hướng xấu hơn

Trong tuần, chỉ số AQI tại Hà Nội đã xuất hiện cả mức xấu

Trong tuần, chỉ số AQI tại Hà Nội đã xuất hiện cả mức xấu

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua chủ yếu là trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua chủ yếu là trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết

Tuần qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Tuần qua, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí tuần qua chủ yếu là tốt và trung bình

Chất lượng không khí tuần qua chủ yếu là tốt và trung bình

Chất lượng không khí trong tuần duy trì ở mức tốt

Chất lượng không khí trong tuần duy trì ở mức tốt

Chất lượng không khí Thủ đô tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Thủ đô tuần qua có xu hướng xấu hơn

Hà Nội: Mưa nhiều giúp chất lượng không khí trong tuần tốt hơn

Hà Nội: Mưa nhiều giúp chất lượng không khí trong tuần tốt hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Có xu hướng tốt lên

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Có xu hướng tốt lên

Từ tháng 9, ô nhiễm không khí ở miền Bắc có xu hướng tăng lên

Từ tháng 9, ô nhiễm không khí ở miền Bắc có xu hướng tăng lên

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Người dân cần cập nhật chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe

Người dân cần cập nhật chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Đa phần ở mức trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Đa phần ở mức trung bình

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí trong tuần qua có xu hướng tốt hơn

Chất lượng không khí trong tuần qua có xu hướng tốt hơn

Chất lượng không khí được cải thiện đáng kể trong tuần qua

Chất lượng không khí được cải thiện đáng kể trong tuần qua

Chất lượng không khí Hà Nội chuyển biến tích cực

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn mức trung bình và kém

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn mức trung bình và kém

Chất lượng không khí được cải thiện hơn tuần trước

Chất lượng không khí được cải thiện hơn tuần trước

Chất lượng không khí được cải thiện vào những ngày đầu và cuối tuần

Chất lượng không khí được cải thiện vào những ngày đầu và cuối tuần

Chất lượng không khí được cải thiện vào cuối tuần

Chất lượng không khí được cải thiện vào cuối tuần

Hà Nội: Trời hanh khô tác động lớn đến chất lượng không khí

Hà Nội: Trời hanh khô tác động lớn đến chất lượng không khí

Chất lượng không khí nhiều ngày trong tuần ở mức xấu

Chất lượng không khí nhiều ngày trong tuần ở mức xấu

Các ngày trong tuần chất lượng không khí đều ở mức cao

Các ngày trong tuần chất lượng không khí đều ở mức cao

Chất lượng không khí tại các khu vực Hà Nội trong tuần như thế nào?

Chất lượng không khí tại các khu vực Hà Nội trong tuần như thế nào?

Diễn biến mới nhất về chất lượng không khí tại Hà Nội

Diễn biến mới nhất về chất lượng không khí tại Hà Nội

Không khí đô thị ngày càng 'vấy bẩn'

Không khí đô thị ngày càng 'vấy bẩn'

Vì sao ô nhiễm bụi tại Hà Nội tăng cao đột biến?

Vì sao ô nhiễm bụi tại Hà Nội tăng cao đột biến?

Hà Nội ô nhiễm bụi ở ngưỡng rất cao là do hiện tượng nghịch nhiệt

Mưa rào rải rác tạo điều kiện cải thiện chất lượng không khí

Mưa rào rải rác tạo điều kiện cải thiện chất lượng không khí