Dân Thủ đô lặn lội đêm hôm mưa gió xách từng xô nước về nhà

Dân Thủ đô lặn lội đêm hôm mưa gió xách từng xô nước về nhà

Hà Nội: Các nhà máy cấp nước trở lại nhưng khuyến cáo không dùng cho ăn uống

Hà Nội: Các nhà máy cấp nước trở lại nhưng khuyến cáo không dùng cho ăn uống

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến khuya chờ nước sạch

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến khuya chờ nước sạch

Người dân Hà Nội gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại khẩn xin cấp nước sạch

Người dân Hà Nội gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại khẩn xin cấp nước sạch

Hỗ trợ nước sạch cho người dân khu vực 'nước bẩn' hoành hành

Hỗ trợ nước sạch cho người dân khu vực 'nước bẩn' hoành hành

Người dân bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm dầu, gọi điện theo các số sau để được nhận nước miễn phí

Người dân bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm dầu, gọi điện theo các số sau để được nhận nước miễn phí

Hà Nội cấp nước sạch miễn phí cho dân cư bị nước có mùi khét

Hà Nội cấp nước sạch miễn phí cho dân cư bị nước có mùi khét

Cung cấp nước sạch miễn phí cho các khu vực ảnh hưởng vì sự cố sông Đà

Cung cấp nước sạch miễn phí cho các khu vực ảnh hưởng vì sự cố sông Đà

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch sông Ðà

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch sông Ðà

Cấp nước sạch miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng từ sự cố sông Đà

Cấp nước sạch miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng từ sự cố sông Đà

Nước có mùi lạ: Gần 1.000 cuộc gọi yêu cầu cung cấp nước sạch

Nước có mùi lạ: Gần 1.000 cuộc gọi yêu cầu cung cấp nước sạch

Thông báo khẩn của nhà máy nước Hà Nội gửi các quận bị ảnh hưởng nguồn nước sông Đà ô nhiễm

Thông báo khẩn của nhà máy nước Hà Nội gửi các quận bị ảnh hưởng nguồn nước sông Đà ô nhiễm

Hà Nội ra công văn khẩn hướng dẫn cách nhận hỗ trợ nước sạch miễn phí

Hà Nội ra công văn khẩn hướng dẫn cách nhận hỗ trợ nước sạch miễn phí

Hà Nội cấp nước sạch miễn phí cho khu vực dân cư mà nước có mùi lạ

Hà Nội cấp nước sạch miễn phí cho khu vực dân cư mà nước có mùi lạ

Hà Nội hỗ trợ nước sạch 24/24h cho người dân sau sự cố ô nhiễm nước sông Đà

Hà Nội hỗ trợ nước sạch 24/24h cho người dân sau sự cố ô nhiễm nước sông Đà