Quảng Ninh: Bắt giữa 3 đối tượng ném đá vào ô- tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Quảng Ninh: Bắt giữa 3 đối tượng ném đá vào ô- tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Nhóm đối tượng ném đá vào các ô tô đang chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khai gì tại cơ quan công an?

Nhóm đối tượng ném đá vào các ô tô đang chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khai gì tại cơ quan công an?

Đã tìm ra 3 đối tượng ném đá xe ô tô cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Đã tìm ra 3 đối tượng ném đá xe ô tô cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Tạm giữ ba đối tượng ném đá vào ô-tô trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Tạm giữ ba đối tượng ném đá vào ô-tô trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Khẩn trương điều tra hành vi ném đá vào xe ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Khẩn trương điều tra hành vi ném đá vào xe ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Ném đá ô tô: Hành vi có thể bị phạt tù

Ném đá ô tô: Hành vi có thể bị phạt tù

Điều tra, xử lý các đối tượng ném đá vào ô-tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Điều tra, xử lý các đối tượng ném đá vào ô-tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Truy tìm thủ phạm ném đá vào các ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Truy tìm thủ phạm ném đá vào các ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Hàng loạt ô tô bị ném đá trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Hàng loạt ô tô bị ném đá trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Quảng Ninh chỉ đạo điều tra, xử lý kẻ ném đá ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Quảng Ninh chỉ đạo điều tra, xử lý kẻ ném đá ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Xác minh những đối tượng ném vỡ kính ôtô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Xác minh những đối tượng ném vỡ kính ôtô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính xe trên cao tốc Hạ Long – Hà Nội

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính xe trên cao tốc Hạ Long – Hà Nội

Điều tra kẻ ném đá vỡ kính hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Điều tra kẻ ném đá vỡ kính hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính hàng loạt ô tô di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính hàng loạt ô tô di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Hàng loạt ôtô lưu tông trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng bị ném đá có chủ đích

Hàng loạt ôtô lưu tông trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng bị ném đá có chủ đích

Truy tìm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Truy tìm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném đá

Hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném đá

Hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném đá

Hàng loạt ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném đá

Truy tìm những kẻ ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Truy tìm những kẻ ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Ô tô di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng liên tục bị ném đá

Ô tô di chuyển trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng liên tục bị ném đá

Kinh hoàng nạn ném đá ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Kinh hoàng nạn ném đá ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Hàng loạt ô tô bị ném đá trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Hàng loạt ô tô bị ném đá trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng