Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trưởng ban tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lạng Sơn

Trưởng ban tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lạng Sơn

Chủ tịch Hà Nội - bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh

Chủ tịch Hà Nội - bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh

HẬU GIANG CÓ TÂN BÍ THƯ TỈNH ỦY

HẬU GIANG CÓ TÂN BÍ THƯ TỈNH ỦY

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Công bố Quyết định chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Trao quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hậu Giang

Chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu: 'Tôi còn nhiều trăn trở'

Chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chuẩn y ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chuẩn y ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Hậu Giang Lê Tiến Châu

Chuẩn y ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từng làm giảng viên ĐH Luật TP HCM

Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu nhận quyết định làm Bí thư Hậu Giang

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Công bố và trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu nhận quyết định làm Bí thư Hậu Giang

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức họp phiên thứ tám

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh để chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu gì sau khi nhậm chức?

Điều động Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Lắng nghe người dân, doanh nghiệp để đổi mới chỉ đạo, điều hành

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hình ảnh lễ công bố ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh nói gì khi về nhận nhiệm vụ tại TP Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư thành ủy Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh nói gì sau khi nhậm chức?

Phân công ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công ông Chu Ngọc Anh đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh từng học và là giảng viên trường nào?

Ông Chu Ngọc Anh làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ đợt 2 và khám phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

222 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng quy hoạch cấp chiến lược trước Đại hội XIII của Đảng

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, lớp thứ năm

Bế giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải thể hiện rõ tầm vóc, vai trò ngôi trường cao cấp nhất của Đảng

Xây dựng môi trường đào tạo cán bộ lãnh đạo mẫu mực

Đồng chí Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ ra mắt sách

Giới thiệu sách của đồng chí Lê Phước Thọ - Dấu chân in đậm trên quên hương, đất nước

Giới thiệu cuốn sách 'Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước' của đồng chí Lê Phước Thọ

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội thực hiện quy trình công tác nhân sự chặt chẽ, dân chủ

Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghệ An góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội XIII của Đảng

99% Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội

'Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân'

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nhân sự đại hội Đảng

Thẩm định xong tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Ngành tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị nghiêm túc nhân sự Đại hội Đảng

Lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm đúng quy định, đúng người, đúng việc, chống chạy chức, chạy quyền

Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân

Ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ một số tồn tại trong tiến hành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Quân làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tây Ninh có tân Bí thư Tỉnh ủy

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm

Công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy