Bắt nhóm côn đồ chém nam thanh niên nhập viện ở Gia Lai

Bắt nhóm côn đồ chém nam thanh niên nhập viện ở Gia Lai

Do có mâu thuẫn từ trước, Thiên cùng Tính và 2 người bạn khác vác kiếm tìm Nguyễn Văn Tiên, chém anh này...