Những dấu ấn không phai

Những dấu ấn không phai

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Thanh Hóa: Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học đi giao lưu

Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu

Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo vì cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Cảnh cáo Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để đi giao lưu

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu, hiệu trưởng bị cảnh cáo

Kỷ luật hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Kỷ luật hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử

Vụ cho học sinh THPT nghỉ học: Nhà trường có đi Yên Tử

Trường cho học sinh nghỉ học đi 'học tập kinh nghiệm' nhận sai

Trường cho học sinh nghỉ học đi 'học tập kinh nghiệm' nhận sai

Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu': Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu báo cáo

Cho học sinh nghỉ học để đi 'giao lưu': Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu báo cáo

Cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi Yên Tử hay 'học tập kinh nghiệm'?

Cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi Yên Tử hay 'học tập kinh nghiệm'?