PV GAS tài trợ 2,5 tỷ đồng xây trường học nội trú tại Nghệ An

PV GAS tham gia khánh thành công trình khu nội trú Trường THCS Môn Sơn, Nghệ An

PV GAS tham gia khánh thành công trình khu nội trú Trường THCS Môn Sơn, Nghệ An

Khánh thành công trình nhà ăn kiêm hội trường tại khu nội trú trường học ở Nghệ An

Khánh thành công trình nhà ăn kiêm hội trường tại khu nội trú trường học ở Nghệ An

Khánh thành công trình khu nhà ở nội trú Trường THCS Môn Sơn

Khánh thành công trình khu nhà ở nội trú Trường THCS Môn Sơn

Khánh thành công trình tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn (Nghệ An)

Khánh thành công trình tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn (Nghệ An)

Khánh thành nhà ăn dành cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Khánh thành nhà ăn dành cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Khánh thành công trình nhà ăn kiêm hội trường tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn

Khánh thành công trình nhà ăn kiêm hội trường tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn

Tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc đến trường học tập

Tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc đến trường học tập

Giúp trẻ em dân tộc Đan Lai vơi bớt khó khăn khi đến trường

Giúp trẻ em dân tộc Đan Lai vơi bớt khó khăn khi đến trường

Nỗ lực vì con chữ cho con em tộc người Đan Lai

Nỗ lực vì con chữ cho con em tộc người Đan Lai

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ sinh bỏ học, theo 'trai lạ' vào miền Nam

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ sinh bỏ học, theo 'trai lạ' vào miền Nam

Các ngành, đơn vị trao quà, ủng hộ học sinh nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn

Các ngành, đơn vị trao quà, ủng hộ học sinh nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn

Đầu tư 2 tỷ đồng xây nhà ăn, hội trường cho ngôi trường vùng khó

Đầu tư 2 tỷ đồng xây nhà ăn, hội trường cho ngôi trường vùng khó