Bản hòa ca nghệ thuật đặc sắc

Bản hòa ca nghệ thuật đặc sắc

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam công diễn chương trình nghệ thuật 'Lưỡng cực'

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam công diễn chương trình nghệ thuật 'Lưỡng cực'

Gần 100 nghệ sĩ chương trình 'Lưỡng cực' ra mắt khán giả

Gần 100 nghệ sĩ chương trình 'Lưỡng cực' ra mắt khán giả

Xem 'Lưỡng cực' tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Xem 'Lưỡng cực' tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Công diễn chương trình đoạt 8 huy chương tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2

Công diễn chương trình đoạt 8 huy chương tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc

Nghệ sĩ Trường Bắc: Tôi ấn tượng với nghệ sĩ của Triều Tiên bởi tính kỷ luật của họ rất cao

Nghệ sĩ Trường Bắc: Tôi ấn tượng với nghệ sĩ của Triều Tiên bởi tính kỷ luật của họ rất cao

Chương trình nghệ thuật 'Niềm tin Việt Nam - Sức mạnh Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật 'Niềm tin Việt Nam - Sức mạnh Việt Nam'