Những phu vàng ôm mộng đổi đời từ 'hàng trắng'

Những phu vàng ôm mộng đổi đời từ 'hàng trắng'

Quảng Nam: 47 năm tù cho 3 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy 'khủng'

Quảng Nam: 47 năm tù cho 3 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy 'khủng'

Bán ma túy cho con nghiện ở bãi vàng, ba bị cáo lĩnh 47 năm tù

Bán ma túy cho con nghiện ở bãi vàng, ba bị cáo lĩnh 47 năm tù

3 kẻ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn ở Quảng Nam lĩnh án

3 kẻ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn ở Quảng Nam lĩnh án

Từ Quảng Nam ra Nghệ An mua heroin về bán ở các bãi vàng

Từ Quảng Nam ra Nghệ An mua heroin về bán ở các bãi vàng

47 năm tù cho ba đối tượng mua bán ma túy

47 năm tù cho ba đối tượng mua bán ma túy

Bán ma túy vào các bãi vàng, 3 bị cáo lãnh 47 năm tù

Bán ma túy vào các bãi vàng, 3 bị cáo lãnh 47 năm tù

Hành trình triệt phá đường dây ma túy ở 'thủ phủ' đào vàng Quảng Nam

Hành trình triệt phá đường dây ma túy ở 'thủ phủ' đào vàng Quảng Nam

Quảng Nam triệt phá đường dây buôn ma túy số lượng 'khủng'

Quảng Nam triệt phá đường dây buôn ma túy số lượng 'khủng'

Đề nghị truy tố 3 'ông trùm' của 'thủ phủ' ma túy lớn nhất tại Quảng Nam

Đề nghị truy tố 3 'ông trùm' của 'thủ phủ' ma túy lớn nhất tại Quảng Nam

Hành trình vạch mặt băng đảng chuyên tuồn 'hàng trắng' vào Quảng Nam

Hành trình vạch mặt băng đảng chuyên tuồn 'hàng trắng' vào Quảng Nam

Hành trình vạch mặt băng đảng chuyên tuồn 'hàng trắng' vào Quảng Nam

Hành trình vạch mặt băng đảng chuyên tuồn 'hàng trắng' vào Quảng Nam

Truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn ở Quảng Nam

Truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn ở Quảng Nam

Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Truy tố 'bộ 3' bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Truy tố 'bộ 3' bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Đội trưởng đội đặc nhiệm can trường

Đội trưởng đội đặc nhiệm can trường

Khám phá bắt giữ lượng lớn ma túy

Khám phá bắt giữ lượng lớn ma túy