Đội trưởng đội đặc nhiệm can trường

Đội trưởng đội đặc nhiệm can trường

Khám phá bắt giữ lượng lớn ma túy

Khám phá bắt giữ lượng lớn ma túy

Phá đường dây ma túy cung cấp cho con nghiện ở bãi vàng

Phá đường dây ma túy cung cấp cho con nghiện ở bãi vàng

Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam

Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam

Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 2 bánh heroin và 190 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 2 bánh heroin và 190 viên ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây ma túy lớn tại Quảng Nam

Triệt phá đường dây ma túy lớn tại Quảng Nam

Quảng Nam khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Quảng Nam khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Quảng Nam: Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Quảng Nam: Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Quảng Nam: Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Quảng Nam: Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay