Không để hình thành các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Không để hình thành các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra diện rộng những bức xúc về đất đai và lĩnh vực y tế, giáo dục

Thanh tra diện rộng những bức xúc về đất đai và lĩnh vực y tế, giáo dục

Xem xét siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình, đề xuất biện pháp xử lý tài xế sử dụng chất kích thích

Xem xét siết chặt quản lý thiết bị giám sát hành trình, đề xuất biện pháp xử lý tài xế sử dụng chất kích thích

Lái xe dùng chất kích thích: Phó Thủ tướng đốc thúc Bộ GTVT xử lý sớm

Lái xe dùng chất kích thích: Phó Thủ tướng đốc thúc Bộ GTVT xử lý sớm

Đề xuất biện pháp xử lý tài xế sử dụng chất kích thích

Đề xuất biện pháp xử lý tài xế sử dụng chất kích thích

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất thực hiện Dự án

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thu hồi đất thực hiện Dự án

Bắt giữ đối tượng tham gia hành hung nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

Bắt giữ đối tượng tham gia hành hung nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm soát chặt hàng lậu qua biên giới

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm soát chặt hàng lậu qua biên giới

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Sàng lọc, miễn nhiệm, thay người làm việc không hiệu quả

Sàng lọc, miễn nhiệm, thay người làm việc không hiệu quả

Quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra

Giảm hàng chục nghìn biên chế, chấm dứt chạy chọt

Giảm hàng chục nghìn biên chế, chấm dứt chạy chọt

Kiên quyết thay thế những người làm việc kém hiệu quả

Kiên quyết thay thế những người làm việc kém hiệu quả

Quảng Ninh: Đình chỉ công tác Đồn trưởng, điều chuyển 3 cán bộ Biên phòng

Quảng Ninh: Đình chỉ công tác Đồn trưởng, điều chuyển 3 cán bộ Biên phòng

Chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức, viên chức

Chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ công chức, viên chức

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

Năm 2019 sẽ tinh giản hơn 44.500 biên chế

Xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương (Hà Nội)

Phó Thủ tướng: Kiên quyết tinh giản biên chế, chấn chỉnh tuyển dụng

Phó Thủ tướng: Kiên quyết tinh giản biên chế, chấn chỉnh tuyển dụng

Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh: Đình chỉ công tác Đồn trưởng

Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh: Đình chỉ công tác Đồn trưởng

Tăng công khai, chấm dứt chạy chọt trong công tác cán bộ

Tăng công khai, chấm dứt chạy chọt trong công tác cán bộ

Kiên quyết sàng lọc, thay thế những người làm việc không hiệu quả

Kiên quyết sàng lọc, thay thế những người làm việc không hiệu quả