Danko Group trao hỗ trợ thường xuyên cho 20 người khó khăn

Danko Group trao hỗ trợ thường xuyên cho 20 người khó khăn

Ngày 19/12/2020, Quỹ trái tim Danko đã trao hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Quỹ 'Trái tim Danko' hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quỹ 'Trái tim Danko' hỗ trợ thường xuyên cho 20 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Danko Group tài trợ 50 triệu đồng cho hộ nghèo huyện Võ Nhai

Danko Group tài trợ 50 triệu đồng cho hộ nghèo huyện Võ Nhai

Danko Group trao tặng 50 triệu đồng cho hộ nghèo tại Thái Nguyên

Danko Group trao tặng 50 triệu đồng cho hộ nghèo tại Thái Nguyên

Danko Group tặng 50 triệu đồng cho hộ nghèo xây nhà tại Thái Nguyên

Danko Group tặng 50 triệu đồng cho hộ nghèo xây nhà tại Thái Nguyên

'Trái tim Danko'-Ấm áp chương trình thiện nguyện tại Vĩnh Phúc

'Trái tim Danko'-Ấm áp chương trình thiện nguyện tại Vĩnh Phúc

Quỹ từ thiện 'Trái tim Danko' mang 'Chăn ấm mùa đông' đến với bà con vùng khó khăn huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)

Quỹ từ thiện 'Trái tim Danko' mang 'Chăn ấm mùa đông' đến với bà con vùng khó khăn huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)

Quỹ từ thiện 'Trái tim Danko' đến với trẻ em thiệt thòi tại tỉnh Thái Nguyên

Quỹ từ thiện 'Trái tim Danko' đến với trẻ em thiệt thòi tại tỉnh Thái Nguyên

Tặng quà trẻ em bị thiệt thòi

Tặng quà trẻ em bị thiệt thòi