Sản phẩm chè hội tụ tinh hoa của đất, trời và bàn tay con người Thái Nguyên

Sản phẩm chè hội tụ tinh hoa của đất, trời và bàn tay con người Thái Nguyên

'Đệ nhất danh trà' - là danh xưng mỹ miều mà nhiều người thường gọi khi nhắc tới vùng chè Thái Nguyên. Từ...
Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Chè Tân Cương - đặc sản nổi tiếng bậc nhất tỉnh Thái Nguyên

Chè Tân Cương - đặc sản nổi tiếng bậc nhất tỉnh Thái Nguyên

Nhập làn 'cao tốc EVFTA' - Kỳ II: Chuyển từ 'lượng' sang 'chất'

Nhập làn 'cao tốc EVFTA' - Kỳ II: Chuyển từ 'lượng' sang 'chất'

Ban hành Quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành Quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

'Thời điểm vàng' phát triển du lịch

'Thời điểm vàng' phát triển du lịch

Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với 'Vòng cung Đông Bắc'

Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với 'Vòng cung Đông Bắc'

Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với 'Vòng cung Đông Bắc'

Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với 'Vòng cung Đông Bắc'

Ngành Du lịch tái khởi động lạc quan

Ngành Du lịch tái khởi động lạc quan

Song ẩm

Song ẩm

Thượng nguồn sông Mã bát canh lá rừng

Thượng nguồn sông Mã bát canh lá rừng

Đại gia số 1 ngành chè sắp đại chúng hóa

Đại gia số 1 ngành chè sắp đại chúng hóa