Đang tiếp cận hiện trường 4 công nhân nhà máy điện bị vùi lấp ở Quảng Nam

Đang tiếp cận hiện trường 4 công nhân nhà máy điện bị vùi lấp ở Quảng Nam

Sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân

Sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân

Phó Thủ tướng thị sát lũ, sạt lở ở Quảng Nam

Phó Thủ tướng thị sát lũ, sạt lở ở Quảng Nam

Nguy cơ vỡ hồ Nước Rôn bị đồn thành thủy điện Sông Tranh 2 ?

Nguy cơ vỡ hồ Nước Rôn bị đồn thành thủy điện Sông Tranh 2 ?

Quảng Nam: sạt lở núi nghiêm trọng, 8 người bị vùi lấp

Quảng Nam: sạt lở núi nghiêm trọng, 8 người bị vùi lấp

Sạt lở núi ở Bắc Trà My, 8 người bị vùi lấp trong đêm

Sạt lở núi ở Bắc Trà My, 8 người bị vùi lấp trong đêm

Sạt lở núi ở Bắc Trà My, 8 người bị vùi lấp

Sạt lở núi ở Bắc Trà My, 8 người bị vùi lấp

Hội An canh từng giờ chờ lũ rút để đón đoàn phu nhân dự APEC

Hội An canh từng giờ chờ lũ rút để đón đoàn phu nhân dự APEC