Ngôi làng ở Ba Lan, 10 năm sinh toàn con gái

Ngôi làng ở Ba Lan, 10 năm sinh toàn con gái

Toàn bộ những đứa trẻ được sinh ra trong làng đều là con gái. Sự bất thường này khiến chính quyền quyết...
Bé trai đầu tiên ra đời tại thị trấn 10 năm toàn sinh con gái

Bé trai đầu tiên ra đời tại thị trấn 10 năm toàn sinh con gái

Sau 10 năm chỉ có bé gái, ngôi làng Ba Lan chào đón bé trai đầu tiên

Sau 10 năm chỉ có bé gái, ngôi làng Ba Lan chào đón bé trai đầu tiên

Kỳ lạ ngôi làng 10 năm chỉ sinh con gái

Kỳ lạ ngôi làng 10 năm chỉ sinh con gái

Chuyện trái ngược giữa những ngôi làng chỉ sinh con một bề

Chuyện trái ngược giữa những ngôi làng chỉ sinh con một bề

Kỳ lạ ngôi làng sinh thế nào cũng chỉ được... con gái

Kỳ lạ ngôi làng sinh thế nào cũng chỉ được... con gái

Một ngôi làng ở Ba Lan trao thưởng cho gia đình sinh con trai

Một ngôi làng ở Ba Lan trao thưởng cho gia đình sinh con trai

Kỳ lạ ngôi làng 9 năm liền không sinh ra được một bé trai ở Ba Lan

Kỳ lạ ngôi làng 9 năm liền không sinh ra được một bé trai ở Ba Lan