Đại chiến Chương Dương - Hàm Tử, Đại Việt đẩy lui 500.000 quân Nguyên

Đại chiến Chương Dương - Hàm Tử, Đại Việt đẩy lui 500.000 quân Nguyên

Nhà Trần dùng binh pháp cổ, quân Nguyên đói khát, hoảng loạn

Nhà Trần dùng binh pháp cổ, quân Nguyên đói khát, hoảng loạn

Đại Việt chém Toa Đô, tắm máu giặc Nguyên toàn bờ cõi

Đại Việt chém Toa Đô, tắm máu giặc Nguyên toàn bờ cõi

Đại Việt ồ ạt tiến đánh, quân Nguyên rơi vào thế kinh hoàng

Đại Việt ồ ạt tiến đánh, quân Nguyên rơi vào thế kinh hoàng

Nhà Trần dùng binh pháp cổ, quân Nguyên đói khát, hoảng loạn

Nhà Trần dùng binh pháp cổ, quân Nguyên đói khát, hoảng loạn

Manh tâm phản quốc, Trần Kiện mang 1 vạn quân hàng Nguyên - Mông

Manh tâm phản quốc, Trần Kiện mang 1 vạn quân hàng Nguyên - Mông

Hưng Đạo Vương xuất binh, quân Nguyên đại bại ở Vạn Kiếp

Hưng Đạo Vương xuất binh, quân Nguyên đại bại ở Vạn Kiếp

8 cái kết bi thảm của những kẻ phản quốc trong lịch sử Việt Nam

8 cái kết bi thảm của những kẻ phản quốc trong lịch sử Việt Nam

Quân Nguyên Mông tung đòn gió, Trần Nhật Duật phá thế gọng kìm

Quân Nguyên Mông tung đòn gió, Trần Nhật Duật phá thế gọng kìm

Hóa giải hận thù và bất công

Hóa giải hận thù và bất công

Khai chiến Đại Việt, Hốt Tất Liệt điều động 50 vạn binh tinh nhuệ

Khai chiến Đại Việt, Hốt Tất Liệt điều động 50 vạn binh tinh nhuệ

Đại Việt cự tuyệt phương Bắc, bảo vệ đồng minh Chiêm Thành như thế nào?

Đại Việt cự tuyệt phương Bắc, bảo vệ đồng minh Chiêm Thành như thế nào?

Ngán Đại Việt, Nguyên Mông xua quân vượt rừng núi đánh Chiêm Thành

Ngán Đại Việt, Nguyên Mông xua quân vượt rừng núi đánh Chiêm Thành

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước cầu vinh

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước cầu vinh

Danh tướng Trần Nhật Duật thu phục kẻ nổi loạn nhờ... giỏi ngoại ngữ

Danh tướng Trần Nhật Duật thu phục kẻ nổi loạn nhờ... giỏi ngoại ngữ

Nhà Trần đã dùng binh pháp nào khiến quân Nguyên đói khát, hoảng loạn?

Nhà Trần đã dùng binh pháp nào khiến quân Nguyên đói khát, hoảng loạn?

Làng Phù Ủng, chuyện xưa, chuyện nay

Làng Phù Ủng, chuyện xưa, chuyện nay

Thuần Hưng phát huy truyền thống anh hùng

Thuần Hưng phát huy truyền thống anh hùng

4 giai thoại về danh tướng uống rượu bằng mũi nổi danh sử Việt

4 giai thoại về danh tướng uống rượu bằng mũi nổi danh sử Việt

Món phở có khi nào và ở đâu?

Món phở có khi nào và ở đâu?

Hàng trăm nghìn giặc Nguyên - Mông thua tan tác ở Chương Dương, Hàm Tử

Hàng trăm nghìn giặc Nguyên - Mông thua tan tác ở Chương Dương, Hàm Tử

Đường Âu Cơ: In đậm dấu ấn lịch sử

Đường Âu Cơ: In đậm dấu ấn lịch sử

Vì sao Chiêm Thành có thể chặn đội quân hùng mạnh nhất thế giới?

Vì sao Chiêm Thành có thể chặn đội quân hùng mạnh nhất thế giới?

Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải – nhà ngoại giao xuất sắc, võ tướng tài ba

Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải – nhà ngoại giao xuất sắc, võ tướng tài ba

Khám phá thú vị về Bà Chúa Kho ở Hà Nội

Khám phá thú vị về Bà Chúa Kho ở Hà Nội