Kích hoạt khát vọng của người dân để phát triển TP HCM

Kích hoạt khát vọng của người dân để phát triển TP HCM

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TPHCM buộc phải đưa ra yêu cầu mục tiêu nhiệm vụ tương đối cao, đi kèm đó là...
Tổ chức phúc tra kết quả 'Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' năm 2021

Tổ chức phúc tra kết quả 'Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' năm 2021

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

'Bảo vệ mỗi cây rừng như bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng'

'Bảo vệ mỗi cây rừng như bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' do Bộ Quốc phòng tổ chức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' do Bộ Quốc phòng tổ chức

Phấn đấu mỗi điểm bầu cử của quân đội là một điểm sáng, điểm bầu cử mẫu mực

Phấn đấu mỗi điểm bầu cử của quân đội là một điểm sáng, điểm bầu cử mẫu mực

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân 2021

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân 2021

Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021

Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021

133 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ V

133 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ V

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân tại Miếu Môn

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân tại Miếu Môn

Thượng tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện

Thượng tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện

Phát động cuộc thi Sáng tác ảnh bảo vệ môi trường 2021

Phát động cuộc thi Sáng tác ảnh bảo vệ môi trường 2021

Phát động Cuộc thi sáng tác ảnh 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường'

Gặp mặt đội tuyển tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân

Gặp mặt đội tuyển tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng

Một số hình ảnh tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Một số hình ảnh tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tướng Phan Văn Giang

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tướng Phan Văn Giang

Sân bay Phan Thiết sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2022

Sân bay Phan Thiết sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2022

Gặp mặt, giao nhiệm vụ đội tuyển tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân

Gặp mặt, giao nhiệm vụ đội tuyển tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân

Tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong toàn quân

Tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong toàn quân

Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì?

Việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì?

Toàn quân nâng cao hiệu quả việc trồng cây

Toàn quân nâng cao hiệu quả việc trồng cây

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ đội tuyển 'Tiếp sức quân y' tham gia Army Games năm 2021

Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ đội tuyển 'Tiếp sức quân y' tham gia Army Games năm 2021

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Thường xuyên học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thường xuyên học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên soạn nhiều chuyên đề, tài liệu học tập và làm theo Bác Hồ

Toàn quân giúp dân giảm nghèo hơn 845 tỷ đồng

Gần 2.000 tuyển thủ công binh Việt Nam thi tài kỹ chiến thuật sát nội dung Army Games

Gần 2.000 tuyển thủ công binh Việt Nam thi tài kỹ chiến thuật sát nội dung Army Games

Quân khu 5 rút kinh nghiệm tham gia Hội thao công binh toàn quân

Quân khu 5 rút kinh nghiệm tham gia Hội thao công binh toàn quân

Toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Đổi mới hội thao từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Đổi mới hội thao từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Toàn quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Toàn quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Cục Quân y tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện quân y toàn quân

Cục Quân y tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện quân y toàn quân

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:Lấy khoa học làm nền tảng vươn tầm quốc tế

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:Lấy khoa học làm nền tảng vươn tầm quốc tế