'Chiến binh' nhỏ vùng cao Nghệ An săn ve sầu cải thiện bữa ăn

'Chiến binh' nhỏ vùng cao Nghệ An săn ve sầu cải thiện bữa ăn

Học sinh bán trú vùng cao Nghệ An săn ve sầu cải thiện bữa ăn

Học sinh bán trú vùng cao Nghệ An săn ve sầu cải thiện bữa ăn

Giáo viên vùng cao Nghệ An nhận thưởng Tết với mì chính, trà

Giáo viên vùng cao Nghệ An nhận thưởng Tết với mì chính, trà

Trường lớp sập xệ, thầy trò bất an: Vừa học vừa run

Trường lớp sập xệ, thầy trò bất an: Vừa học vừa run

Những điểm trường xa xôi, khó khăn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An

Những điểm trường xa xôi, khó khăn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An

Những điểm trường xa xôi, khó khăn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An

Những điểm trường xa xôi, khó khăn bậc nhất ở miền Tây Nghệ An

'Cuộc chiến' đưa con chữ đến với trẻ em vùng cao (Bài cuối: 'Tìm chữ' ở thủy điện Bản Vẽ)

'Cuộc chiến' đưa con chữ đến với trẻ em vùng cao (Bài cuối: 'Tìm chữ' ở thủy điện Bản Vẽ)

Thầy trò vùng lòng hồ rộn ràng đón năm học mới

Thầy trò vùng lòng hồ rộn ràng đón năm học mới

Khánh thành cầu dân sinh tại xã đặc biệt khó khăn ở Nghệ An

Khánh thành cầu dân sinh tại xã đặc biệt khó khăn ở Nghệ An