Kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia, thầy làm 'ngư phủ' cải thiện bữa ăn cho học trò

Kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia, thầy làm 'ngư phủ' cải thiện bữa ăn cho học trò

Y Nhơng cứu 2 bạn bị đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Y Nhơng cứu 2 bạn bị đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thiếu niên cứu 2 bạn đuối nước

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thiếu niên cứu 2 bạn đuối nước

Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống

Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống

Khen thưởng em Y Nhơng cứu hai bạn bị đuối nước

Khen thưởng em Y Nhơng cứu hai bạn bị đuối nước

Tặng giấy khen học sinh người Ba Na dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Tặng giấy khen học sinh người Ba Na dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Tuyên dương học sinh 11 tuổi cứu bạn khỏi tai nạn đuối nước

Tuyên dương học sinh 11 tuổi cứu bạn khỏi tai nạn đuối nước

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 người bị rơi xuống hồ nước

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 người bị rơi xuống hồ nước