Lạng Sơn đưa trải nghiệm văn hóa vào chương trình giáo dục

Lạng Sơn đưa trải nghiệm văn hóa vào chương trình giáo dục

Để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương, thời gian qua, các trường tiểu học trên...
Cháy lớn tại trường tiểu học, học sinh phải di tản

Cháy lớn tại trường tiểu học, học sinh phải di tản

Hỏa hoạn tại trường tiểu học Chi Lăng

Hỏa hoạn tại trường tiểu học Chi Lăng

Cháy nhà kho ở trường học, hàng trăm học sinh sơ tán

Cháy nhà kho ở trường học, hàng trăm học sinh sơ tán

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

Cho tiểu thương chợ đêm gửi đồ đạc, trường Tiểu học Chi Lăng xảy ra hỏa hoạn

Cho tiểu thương chợ đêm gửi đồ đạc, trường Tiểu học Chi Lăng xảy ra hỏa hoạn

Cháy tại nhà kho trường học, hàng trăm học sinh phải sơ tán

Cháy tại nhà kho trường tiểu học, thầy cô di tản học sinh đến nơi an toàn

Nhà kho trường học bốc cháy, giáo viên nhanh trí đưa học sinh sơ tán

Cháy kho hàng trong trường tiểu học, hàng trăm trẻ di tản

Cháy nhà kho tại Trường Tiểu học Chi Lăng, Đà Nẵng