Cháy kho hàng tại chợ đêm Sơn Trà, Đà Nẵng

Cháy kho hàng tại chợ đêm Sơn Trà, Đà Nẵng

Cháy lớn tại trường tiểu học, học sinh phải di tản

Cháy lớn tại trường tiểu học, học sinh phải di tản

Hỏa hoạn tại trường tiểu học Chi Lăng

Hỏa hoạn tại trường tiểu học Chi Lăng

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

Nhà kho của trường học bốc cháy, giáo viên đưa học sinh sơ tán

Cho tiểu thương chợ đêm gửi đồ đạc, trường Tiểu học Chi Lăng xảy ra hỏa hoạn

Cho tiểu thương chợ đêm gửi đồ đạc, trường Tiểu học Chi Lăng xảy ra hỏa hoạn

Cháy tại nhà kho trường học, hàng trăm học sinh phải sơ tán

Cháy tại nhà kho trường học, hàng trăm học sinh phải sơ tán

Cháy tại nhà kho trường tiểu học, thầy cô di tản học sinh đến nơi an toàn

Cháy tại nhà kho trường tiểu học, thầy cô di tản học sinh đến nơi an toàn