An Giang: Xót xa 3 học sinh tiểu học chết đuối khi đi tắm hồ

An Giang: Xót xa 3 học sinh tiểu học chết đuối khi đi tắm hồ

Rủ nhau đi tắm ở hồ, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm ở hồ, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

An Giang: Tự ý tắm hồ, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

An Giang: Tự ý tắm hồ, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm ở hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm ở hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Tắm hồ, 3 học sinh ở An Giang bị đuối nước

Tắm hồ, 3 học sinh ở An Giang bị đuối nước

Rủ nhau đi tắm, 3 học sinh ở An Giang bị đuối nước

Rủ nhau đi tắm, 3 học sinh ở An Giang bị đuối nước

Chọn khu vực sâu nhất để tắm, 3 trẻ chết đuối thương tâm

Chọn khu vực sâu nhất để tắm, 3 trẻ chết đuối thương tâm

3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

3 học sinh chết đuối thương tâm ở miền Tây

3 học sinh chết đuối thương tâm ở miền Tây

3 học sinh ở An Giang đuối nước thương tâm trong ngày trung thu

3 học sinh ở An Giang đuối nước thương tâm trong ngày trung thu

Rủ nhau đi tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

An Giang: Rủ nhau tắm hồ, 3 em nhỏ chết đuối thương tâm

An Giang: Tắm hồ, 3 học sinh tiểu học chết đuối

An Giang: Tắm hồ, 3 học sinh tiểu học chết đuối

An Giang: Rủ nhau tắm hồ, ba em nhỏ chết đuối thương tâm

An Giang: Rủ nhau tắm hồ, ba em nhỏ chết đuối thương tâm

An Giang: Rủ nhau ra hồ tắm, 3 học sinh tiểu học bị đuối nước

An Giang: Rủ nhau ra hồ tắm, 3 học sinh tiểu học bị đuối nước