Tỉnh Hà Tĩnh nói gì về hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng gây tranh cãi?

Tỉnh Hà Tĩnh nói gì về hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng gây tranh cãi?

Tỉnh Hà Tĩnh nói về hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng gây tranh cãi?

Tỉnh Hà Tĩnh nói về hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng gây tranh cãi?

Cả nước hướng về Ngã ba huyền thoại

Cả nước hướng về Ngã ba huyền thoại

Thực hiện tốt chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Thực hiện tốt chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ được tổ chức vào tối 21/7

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ được tổ chức vào tối 21/7

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ tổ chức vào tối 21/7

Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ tổ chức vào tối 21/7

Gấp rút hoàn thành các công trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Gấp rút hoàn thành các công trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc