Cái nôi của ngọn cờ thi đua 'Ba nhất'

Cái nôi của ngọn cờ thi đua 'Ba nhất'

Trở lại Trung đoàn Pháo binh 68 (Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí...
Triển khai sâu rộng, hiệu quả thiết thực

Triển khai sâu rộng, hiệu quả thiết thực

Chủ động phòng dịch kết hợp với chia nhỏ, tập nhiều

Chủ động phòng dịch kết hợp với chia nhỏ, tập nhiều

'14 ngày ở khu cách ly là quãng thời gian an toàn nhất'

'14 ngày ở khu cách ly là quãng thời gian an toàn nhất'

Trường hợp của ông Nguyễn Xuân Bắc chờ văn bản hướng dẫn

Huấn luyện tỉ mỉ cơ bản, động viên, giáo dục kịp thời

Huấn luyện tỉ mỉ cơ bản, động viên, giáo dục kịp thời

Quân khu 7 chủ động ứng phó với dịch bệnh

Quân khu 7 chủ động ứng phó với dịch bệnh

Ngày đầu làm chiến sĩ ở Sư đoàn 317

Ngày đầu làm chiến sĩ ở Sư đoàn 317

Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Cựu binh Hà Tĩnh kể về trận đánh lập công kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ tình đồng đội nên duyên vợ chồng

Từ tình đồng đội nên duyên vợ chồng

Binh nhất 'phỏng vấn' Trung tướng

Binh nhất 'phỏng vấn' Trung tướng