Doanh nghiệp chịu tác động kép khi tăng lương tối thiểu vùng 2021?

Doanh nghiệp chịu tác động kép khi tăng lương tối thiểu vùng 2021?

Việc chưa tăng lương tối thiểu có thể giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp để tiếp tục duy trì sản...
Tiếp tục xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi dự án luật về lĩnh vực xã hội

Tiếp tục xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi dự án luật về lĩnh vực xã hội

Từ năm 2021, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

Từ năm 2021, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

Tăng lương tối thiểu trong năm 2021 là 'rủi ro' với doanh nghiệp?

Tăng lương tối thiểu trong năm 2021 là 'rủi ro' với doanh nghiệp?

Ðẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước cơ bản thoát khỏi khủng khoảng

Có gì trong gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD 'giải cứu nước Mỹ' ông Biden vừa công bố?

Có gì trong gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD 'giải cứu nước Mỹ' ông Biden vừa công bố?

Năm 2021, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên đến 22 triệu đồng/tháng

Năm 2021, lương tối thiểu vùng có tăng?

Năm 2021, lương tối thiểu vùng có tăng?

Có thể tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 nhưng ở mức thấp

Có thể tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 nhưng ở mức thấp

Lương tối thiểu vùng có thể tăng trong năm 2021?

Lương tối thiểu vùng có thể tăng trong năm 2021?

Tăng lương tối thiểu vùng 2021: Cần xem xét kỹ nguồn lực và thứ tự ưu tiên

Tăng lương tối thiểu vùng 2021: Cần xem xét kỹ nguồn lực và thứ tự ưu tiên

Lương cơ bản năm 2021 có tăng không?

Lương cơ bản năm 2021 có tăng không?

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2021: Sẽ tính toán để hài hòa quyền lợi các bên

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2021: Sẽ tính toán để hài hòa quyền lợi các bên

Nghiên cứu điều chỉnh tiền lương tối thiểu từ ngày 1/7/2021

Nghiên cứu điều chỉnh tiền lương tối thiểu từ ngày 1/7/2021

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Thực hiện Bộ luật Lao động mới: Việt Nam 'tăng tốc' gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao

Thực hiện Bộ luật Lao động mới: Việt Nam 'tăng tốc' gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Bộ luật Lao động 2019: Mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động

Bộ luật Lao động 2019: Mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động

Tesco và Pizza Hut vi phạm chính sách tiền lương tối thiểu

Tesco và Pizza Hut vi phạm chính sách tiền lương tối thiểu

Từ năm 2021, chính sách tiền lương thay đổi thế nào?

Từ năm 2021, chính sách tiền lương thay đổi thế nào?

Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

Đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Lương tối thiểu năm 2021 thay đổi như thế nào?

Lương tối thiểu năm 2021 thay đổi như thế nào?

Chính sách tiền lương có gì thay đổi từ năm 2021?

Chính sách tiền lương có gì thay đổi từ năm 2021?

'Lỡ hẹn' cải cách tiền lương, bao giờ lương công chức sẽ tăng?

'Lỡ hẹn' cải cách tiền lương, bao giờ lương công chức sẽ tăng?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 là bao nhiêu?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 là bao nhiêu?

Nhiều quy định mới về lương tối thiểu vùng

Nhiều quy định mới về lương tối thiểu vùng

5 thay đổi mức lương tối thiểu năm 2021

5 thay đổi mức lương tối thiểu năm 2021

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp tại KCN Cảng biển Hải Hà

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp tại KCN Cảng biển Hải Hà

Covid-19 làm giảm tiền lương trên toàn cầu

Covid-19 làm giảm tiền lương trên toàn cầu

Cân nhắc kỹ khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021

Cân nhắc kỹ khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021

Covid-19 ảnh hưởng tới du lịch Thái-lan có thể kéo dài tới ba năm

Covid-19 ảnh hưởng tới du lịch Thái-lan có thể kéo dài tới ba năm

Khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội đến tay người dân

Khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội đến tay người dân

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu lời giải bài toán nhân lực chất lượng cao

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu lời giải bài toán nhân lực chất lượng cao

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tiền lương tối thiểu vùng đã được cụ thể hóa bằng pháp luật

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tiền lương tối thiểu vùng đã được cụ thể hóa bằng pháp luật

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2021 có gì mới?

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2021 có gì mới?

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2021 có gì mới?

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 2021 có gì mới?

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Lương tối thiểu đã tăng bao nhiêu % trong những năm qua?

Lương tối thiểu đã tăng bao nhiêu % trong những năm qua?

Lý do chưa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Lý do chưa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Giám sát việc thực hiện lương, thưởng Tết 2021 cho người lao động

Giám sát việc thực hiện lương, thưởng Tết 2021 cho người lao động

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do dịch Covid-19

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do dịch Covid-19

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do COVID-19

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do COVID-19

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021