Thầy giáo Việt có 3 học trò từ nông dân thành đế vương

Thầy giáo Việt có 3 học trò từ nông dân thành đế vương

Có tới 2 học trò trở thành hoàng đế, một người được phong vương, ông là nhà giáo duy nhất trong lịch sử có...
Chiếc sừng tê giác và bí mật hàng trăm năm

Chiếc sừng tê giác và bí mật hàng trăm năm

Chuyện đời của vị tể tướng nhờ mất quần nên lấy được vợ

Chuyện đời của vị tể tướng nhờ mất quần nên lấy được vợ

Ông tiến sĩ bị đòn vì chấm rớt bài thi của cha

Ông tiến sĩ bị đòn vì chấm rớt bài thi của cha

Các hình thức tuyển bổ quan lại ngày xưa

Các hình thức tuyển bổ quan lại ngày xưa

Có chăng lệ 'tam tứ bất khả' dưới triều Nguyễn

Có chăng lệ 'tam tứ bất khả' dưới triều Nguyễn

Hoàng giáp Nguyễn Như Uyên - người mở đầu truyền thống khoa bảng ở làng Cót xưa

Kỷ niệm 550 năm Ngày Đại đăng khoa của Hoàng giáp, Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

Vụ giết người, chôn xác phi tang bí ẩn và tài xử án của Nhữ Đình Hiền

Điểm yếu của quyền lực

Tiến sĩ 'khai khoa lục tỉnh' Lê Thiện Trị

Điều chưa biết ở bức hoành phi về tiến sỹ Đặng Trần Chuyên