Vua chết uất vì hoàng hậu... 'cắm sừng'

Vua chết uất vì hoàng hậu... 'cắm sừng'

Thực ra, vị hoàng đế này chết vì quá uất ức khi phát hiện ra bị người vợ yêu quý cắm sừng, mà kẻ cắm sừng...
Tam Quốc: Tào Tháo bỏ lỡ đến hai cơ hội thống nhất thiên hạ, một lần vì quá vội vàng, một lần vì quá bảo thủ

Tam Quốc: Tào Tháo bỏ lỡ đến hai cơ hội thống nhất thiên hạ, một lần vì quá vội vàng, một lần vì quá bảo thủ

Hoàng hậu tuyệt sắc, nửa đời nhận hết 'vinh sủng' làm Thái hậu bị em chồng lăng nhục, phải tự tay giết chết con đẻ

Hoàng hậu tuyệt sắc, nửa đời nhận hết 'vinh sủng' làm Thái hậu bị em chồng lăng nhục, phải tự tay giết chết con đẻ

Hé lộ người duy nhất giết chết 3 hoàng đế Trung Hoa

Hé lộ người duy nhất giết chết 3 hoàng đế Trung Hoa

Thâm cung bí sử chuyện hình thành vương triều Bắc Ngụy

Thâm cung bí sử chuyện hình thành vương triều Bắc Ngụy

Hé lộ người duy nhất giết chết 3 hoàng đế Trung Hoa

Hé lộ người duy nhất giết chết 3 hoàng đế Trung Hoa

Trung Quốc phát hiện khu mộ cổ 2.000 năm tuổi hiếm thấy ở thảo nguyên phía Bắc