Tư duy đúng khiến phiền não rơi rụng

Tư duy đúng khiến phiền não rơi rụng

'Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói...
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý- pháp lý học đường qua mô hình 'Nhà ga xanh'

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý- pháp lý học đường qua mô hình 'Nhà ga xanh'

Xuân vĩnh hằng

Xuân vĩnh hằng

Viết từ trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa: Thư gửi Thầy

Viết từ trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa: Thư gửi Thầy

Nghệ sĩ Kim Khánh 'bật mí' bí quyết trẻ đẹp ở tuổi ngoài 50

Nghệ sĩ Kim Khánh 'bật mí' bí quyết trẻ đẹp ở tuổi ngoài 50

Muốn thấy Phật, phải trút bỏ phàm tình

Muốn thấy Phật, phải trút bỏ phàm tình

Muốn thấy Phật, phải trút bỏ phàm tình

Muốn thấy Phật, phải trút bỏ phàm tình

Điều học được

Điều học được

Biết lắng nghe pháp

Biết lắng nghe pháp

Chùa Chí Linh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi

Chùa Chí Linh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi

HT.Thích Trí Quảng nói về ý nghĩa cầu an

HT.Thích Trí Quảng nói về ý nghĩa cầu an

Không khí sẻ chia bánh chưng ngày Tết ở chùa Tam Chúc

Không khí sẻ chia bánh chưng ngày Tết ở chùa Tam Chúc

Nhóm 'Cư sĩ có gì đâu'

Nhóm 'Cư sĩ có gì đâu'

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Lời Phật dạy sâu sắc về việc chọn bạn trong cuộc sống

Lời Phật dạy sâu sắc về việc chọn bạn trong cuộc sống

Cốt tủy những lời nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền

Cốt tủy những lời nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền