Gặp nhà văn Ma Văn Kháng nơi biên cương Đông Bắc

Gặp nhà văn Ma Văn Kháng nơi biên cương Đông Bắc

Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về đào tạo nguồn cán bộ

Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về đào tạo nguồn cán bộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt truyền thống 70 năm Thiếu sinh quân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt truyền thống 70 năm Thiếu sinh quân Việt Nam

Thủ tướng: Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

Thủ tướng: Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

Thủ tướng dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Trường Thiếu sinh quân

Thủ tướng dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Trường Thiếu sinh quân

Thủ tướng dự gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam

Thủ tướng dự gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam