Long An: Thanh tra toàn diện dự án Hưng Thịnh Cát Tường và dự án HomeLand Gold

Long An: Thanh tra toàn diện dự án Hưng Thịnh Cát Tường và dự án HomeLand Gold

Thanh tra toàn diện dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường và dự án KDC nhà ở HomeLand Gold

Thanh tra toàn diện dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường và dự án KDC nhà ở HomeLand Gold

Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc bị yêu cầu chấm dứt rao bán đất nền

Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc bị yêu cầu chấm dứt rao bán đất nền

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Homeland Gold bị đề nghị thanh tra toàn diện

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Homeland Gold bị đề nghị thanh tra toàn diện

Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia đều chưa lập giao đất theo quy định

Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia đều chưa lập giao đất theo quy định

Chấm dứt giao dịch nhiều dự án đất nền 'bán chui' tại Long An

Chấm dứt giao dịch nhiều dự án đất nền 'bán chui' tại Long An

Soi các dự án bất động sản bị kiểm tra và kiến nghị xử lý ở Long An

Soi các dự án bất động sản bị kiểm tra và kiến nghị xử lý ở Long An