Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Tháp ký sai 25 giấy thông báo về phế liệu nhập khẩu

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Tháp ký sai 25 giấy thông báo về phế liệu nhập khẩu

Đồng Tháp: Sở TN-MT liều cấp giấy cho doanh nghiệp nhập hàng trăm tấn phế liệu

Đồng Tháp: Sở TN-MT liều cấp giấy cho doanh nghiệp nhập hàng trăm tấn phế liệu

Đồng Tháp: Chủ động rà soát không để chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Đồng Tháp: Chủ động rà soát không để chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Tăng cường thanh tra trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Tăng cường thanh tra trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo

Đồng Tháp: Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Đồng Tháp: Kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

Đồng Tháp thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân

Phải sử dụng, phân phối 10,6 tỷ đồng đúng quy định

Đồng Tháp: Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Đồng Tháp: Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Chậm tiến độ, chưa quyết toán gần 100 tỷ đồng

Chậm tiến độ, chưa quyết toán gần 100 tỷ đồng