Quảng Nam thu hồi dự án thủy điện chậm triển khai 16 năm

Quảng Nam thu hồi dự án thủy điện chậm triển khai 16 năm

Kiên quyết thu hồi dự án Thủy điện Đắk Di 4

Kiên quyết thu hồi dự án Thủy điện Đắk Di 4

Chủ đầu tư Thủy điện Đắc Di 4 làm sai còn đòi kiện chính quyền?

Chủ đầu tư Thủy điện Đắc Di 4 làm sai còn đòi kiện chính quyền?

Cần sớm giải quyết những bất cập hậu thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4

Cần sớm giải quyết những bất cập hậu thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4

Quảng Nam chính thức dừng dự án thủy điện Đăk Di 4

Quảng Nam chính thức dừng dự án thủy điện Đăk Di 4

Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Mổ xẻ những tồn tại ở dự án thủy điện Đăk Di 4

Quảng Nam: Thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng luật

DN dọa khởi kiện, Phó chủ tịch Quảng Nam nói sẵn sàng hầu tòa

Chủ tịch Quảng Nam nói về việc doanh nghiệp dọa kiện ra ròa

Doanh nghiệp đầu tư thủy điện muốn kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa

Chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án thủy điện Đắk Di 4

Bị dọa kiện, Phó Chủ tịch Quảng Nam nói 'sẵn sàng hầu tòa'

Thủy điện Đăk Di 4 không thực hiện đúng cam kết

Bị DN dọa kiện, Phó chủ tịch Quảng Nam nói sẵn sàng hầu tòa

Bị dọa kiện ra tòa, phó chủ tịch Quảng Nam trả lời đầy bất ngờ

Quảng Nam hết kiên nhẫn với chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4

Quảng Nam kiên quyết thu hồi dự án thủy điện Đak Di 4

Tại sao Quảng Nam mạnh tay thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4?

Quảng Nam khẳng định thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 đúng luật