'Con chưa cần học giỏi, chỉ cần làm người tốt'

'Con chưa cần học giỏi, chỉ cần làm người tốt'

'Trước tiên con chưa cần học giỏi, chỉ cần làm người tốt đã. Mùa khai giảng nào cũng sẽ có mẹ đồng hành...