Mỹ thiết lập căn cứ mới ở Syria?

Mỹ thiết lập căn cứ mới ở Syria?

Các báo cáo mới từ thủ phủ tỉnh Al-Hasakah cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị xây một căn cứ mới ở bên...