BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, dưới sự chủ trì của Chủ tịch...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA 4 TỈNH, THÀNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA 4 TỈNH, THÀNH

Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận Hà Nội từ 1/7/2021

Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận Hà Nội từ 1/7/2021

Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp 55

Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp 55

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận ở Hà Nội

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận ở Hà Nội

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Đoàn ĐBQH tỉnh: Khẳng định vai trò người đại biểu nhân dân qua hoạt động giám sát

Đoàn ĐBQH tỉnh: Khẳng định vai trò người đại biểu nhân dân qua hoạt động giám sát

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI THÔNG QUA DANH SÁCH BẦU PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC, MỘT SỐ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI THÔNG QUA DANH SÁCH BẦU PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC, MỘT SỐ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh là nữ ứng viên duy nhất được đề cử bầu Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh là nữ ứng viên duy nhất được đề cử bầu Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Trình miễn nhiệm 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Trình miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và 5 Ủy viên thường vụ Quốc hội

Trình miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và 5 Ủy viên thường vụ Quốc hội

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Chủ tịch nước

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRÌNH QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRÌNH QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng đến 5/4

Ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng đến 5/4

Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để giới thiệu bầu Chủ tịch nước

Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để giới thiệu bầu Chủ tịch nước

3 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai

3 nhân sự được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày mai

Giới thiệu ba nhân sự bầu Phó chủ tịch Quốc hội mới

Giới thiệu ba nhân sự bầu Phó chủ tịch Quốc hội mới

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRAO TẶNG 'KỶ NIỆM CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI VIỆT NAM'

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRAO TẶNG 'KỶ NIỆM CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI VIỆT NAM'

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRAO TẶNG 'KỶ NIỆM CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI VIỆT NAM'

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRAO TẶNG 'KỶ NIỆM CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI VIỆT NAM'

Hôm nay (30/3), Quốc hội thảo luận về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội

Hôm nay (30/3), Quốc hội thảo luận về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội

Quy trình bầu Chủ tịch nước thế nào?

Quy trình bầu Chủ tịch nước thế nào?

Sửa đổi Luật Đất đai: Bao giờ là lần cuối ?

Sửa đổi Luật Đất đai: Bao giờ là lần cuối ?

Vì sao luật Đất đai sửa đổi 'lỡ hẹn' tại Quốc hội?

Vì sao luật Đất đai sửa đổi 'lỡ hẹn' tại Quốc hội?

Bao giờ sửa đổi Luật Đất đai?

Bao giờ sửa đổi Luật Đất đai?

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ nhiều cảm xúc cuối phiên họp Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ nhiều cảm xúc cuối phiên họp Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhân sự trình Quốc hội vào ngày 15/3

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhân sự trình Quốc hội vào ngày 15/3

BỘ CÔNG AN GẶP MẶT ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

BỘ CÔNG AN GẶP MẶT ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp cuối khóa 14

Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp cuối khóa 14

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự vào ngày 10/3

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự vào ngày 10/3

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 53 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ