Ba ngày của Thủ tướng Pháp ở Việt Nam

Ba ngày của Thủ tướng Pháp ở Việt Nam

Thủ tướng Pháp thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Thủ tướng Pháp thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Thủ tướng Cộng hòa Pháp thăm Điện Biên

Thủ tướng Cộng hòa Pháp thăm Điện Biên

Việt - Pháp ký kết loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD

Việt - Pháp ký kết loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam với 3 mục tiêu then chốt

Thủ tướng Pháp thăm Nhà sàn Bác Hồ, cho cá ăn trong khu di tích

Thủ tướng Pháp thăm Nhà sàn Bác Hồ, cho cá ăn trong khu di tích

Ðưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu

EU đề xuất chấn chỉnh hành vi gian lận trong chuỗi chế biến thực phẩm

EU đề xuất chấn chỉnh hành vi gian lận trong chuỗi chế biến thực phẩm

'EU là đồng minh của Mỹ và nên được miễn thuế'

'EU là đồng minh của Mỹ và nên được miễn thuế'

Thương mại Việt - Pháp phát triển năng động

Thương mại Việt - Pháp phát triển năng động