Tuyên Quang: Vỗ béo trâu, nghề làm giàu trên vùng cao Lâm Bình

Tuyên Quang: Vỗ béo trâu, nghề làm giàu trên vùng cao Lâm Bình

Mô hình chăn nuôi trâu nhốt chuồng vỗ béo của nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang)...