Ngoài Vy&Tea, NTD Việt bị 'đầu độc' bởi loạt TPCN chứa chất cấm nào?

Ngoài Vy&Tea, NTD Việt bị 'đầu độc' bởi loạt TPCN chứa chất cấm nào?

Thu hồi Trà thảo mộc Vy & Tea chứa chất cấm

Thu hồi Trà thảo mộc Vy & Tea chứa chất cấm

Thu hồi trà giảm cân Vy&Tea vì có chứa chất cấm

Thu hồi trà giảm cân Vy&Tea vì có chứa chất cấm

Thu hồi lô Trà thảo mộc Vy&Tea bị phát hiện có chất cấm

Thu hồi lô Trà thảo mộc Vy&Tea bị phát hiện có chất cấm

Một DN thực phẩm Việt Nam bị phát hiện xuất khẩu sản phẩm có chất cấm sang Hàn Quốc

Một DN thực phẩm Việt Nam bị phát hiện xuất khẩu sản phẩm có chất cấm sang Hàn Quốc

Trà thảo mộc Vy&Tea bị phát hiện có chất cấm Sibutramine và Phenolphthaleine

Trà thảo mộc Vy&Tea bị phát hiện có chất cấm Sibutramine và Phenolphthaleine

Trà thảo mộc Vy&Tea có chất cấm Sibutramine nguy hại

Trà thảo mộc Vy&Tea có chất cấm Sibutramine nguy hại

Trà thảo mộc Vy&Tea có chất cấm Sibutramine nguy hại

Trà thảo mộc Vy&Tea có chất cấm Sibutramine nguy hại