TP.HCM bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

TP.HCM bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, ông Nguyễn Hồ Hải và bà Trần Kim Yến là 3 ủy viên vừa được bầu bổ sung vào Ban...
Thành ủy TP.HCM có thêm 3 ủy viên Ban Thường vụ

Thành ủy TP.HCM có thêm 3 ủy viên Ban Thường vụ

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

TP HCM có tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

TP HCM có tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chân dung Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm

Chân dung Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm

Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo

Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo

Phân công ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

Phân công ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

TPHCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

TPHCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP. HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại TP.HCM

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại TP.HCM

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự mới tại một số sở ngành

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự mới tại một số sở ngành

Bà Thân Thị Thư nghỉ hưu, Ban Tuyên giáo TP.HCM khuyết Trưởng ban

Bà Thân Thị Thư nghỉ hưu, Ban Tuyên giáo TP.HCM khuyết Trưởng ban

Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh được bổ nhiệm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh được bổ nhiệm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM

TPHCM bổ nhiệm nhân sự mới

TPHCM bổ nhiệm nhân sự mới

Đồng chí Lê Văn Minh trở lại làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Đồng chí Lê Văn Minh trở lại làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Thành ủy TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa 2 tỷ đồng khắc phục bão số 12

Thành ủy TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa 2 tỷ đồng khắc phục bão số 12

Đội ngũ trí thức là nguồn tài nguyên quan trọng của TPHCM

Đội ngũ trí thức là nguồn tài nguyên quan trọng của TPHCM

TPHCM biểu dương 402 gương học tập và làm theo Bác

TPHCM biểu dương 402 gương học tập và làm theo Bác