Những gia đình mang màu xanh Petrolimex

Những gia đình mang màu xanh Petrolimex

Ngôi nhà Petrolimex không chỉ đơn thuần mang đến cho người công nhân việc làm mà còn là nơi tạo nên hạnh...