Bắt người chặn xe công vụ khiến kiểm lâm gãy ngón tay rồi bỏ trốn

Bắt người chặn xe công vụ khiến kiểm lâm gãy ngón tay rồi bỏ trốn

Bắt được đối tượng tấn công kiểm lâm rồi bỏ trốn vào rừng

Bắt được đối tượng tấn công kiểm lâm rồi bỏ trốn vào rừng

Chặn xe tuần tra gây sự với cán bộ kiểm lâm

Chặn xe tuần tra gây sự với cán bộ kiểm lâm

Bình Định: Bị phát hiện, lâm tặc chặn đầu xe Hạt trưởng, hành hung kiểm lâm

Bình Định: Bị phát hiện, lâm tặc chặn đầu xe Hạt trưởng, hành hung kiểm lâm

Lâm tặc chặn xe Hạt trưởng, đánh kiểm lâm viên gãy ngón tay

Lâm tặc chặn xe Hạt trưởng, đánh kiểm lâm viên gãy ngón tay

Lâm tặc chặn xe, tấn công cán bộ kiểm lâm gãy ngón tay

Lâm tặc chặn xe, tấn công cán bộ kiểm lâm gãy ngón tay

Lâm tặc chặn đầu xe Hạt trưởng, đánh kiểm lâm gãy ngón tay

Lâm tặc chặn đầu xe Hạt trưởng, đánh kiểm lâm gãy ngón tay

Lâm tặc chặn đầu xe, tấn công kiểm lâm để tẩu tán gỗ

Lâm tặc chặn đầu xe, tấn công kiểm lâm để tẩu tán gỗ