Giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa

Giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa

Về nơi tìm thấy hộp vàng hoa sen thời Trần...

Về nơi tìm thấy hộp vàng hoa sen thời Trần...

Thái Miếu lần đầu mở hội…

Thái Miếu lần đầu mở hội…

Lễ hội Thái Miếu nhà Trần Xuân Kỷ Hợi

Khai hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Khai hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Quảng Ninh: Khôi phục lễ hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Quảng Ninh: Khôi phục lễ hội Thái Miếu nhà Trần tại Đông Triều

Lễ rước nước tại Lễ hội Thái Miếu nhà Trần

Linh thiêng Lễ rước nước tại Thái Miếu nhà Trần