Ngoạn mục cảnh thác nước đóng băng ở Mỹ-Canada

Ngoạn mục cảnh thác nước đóng băng ở Mỹ-Canada

Quần thể thác nước Niagara đóng băng trong cái lạnh âm độ của mùa đông ở Mỹ và Canada đã tạo lên khung cảnh...