Vào CPTPP: Cơ hội lớn phát triển nền nông nghiệp thông minh

Vào CPTPP: Cơ hội lớn phát triển nền nông nghiệp thông minh

Bám sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên

Bám sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Hoàn thiện các dự thảo Văn kiện quan trọng

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Hoàn thiện các dự thảo Văn kiện quan trọng

Xem xét nhiều quyết định quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Xem xét nhiều quyết định quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Đề nghị Vietnam Airlines đưa nông sản Việt lên những chuyến bay

Đề nghị Vietnam Airlines đưa nông sản Việt lên những chuyến bay

Chiến lược 'bình dân hóa công nghệ' giúp Asanzo thắng lớn ở nông thôn

Chiến lược 'bình dân hóa công nghệ' giúp Asanzo thắng lớn ở nông thôn

Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp là xóa chuyện giải cứu nông sản

Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp là xóa chuyện giải cứu nông sản

Nghe nông dân nói và nói cho nông dân hiểu

Nghe nông dân nói và nói cho nông dân hiểu

Trung ương Hội NDVN: Tập trung đổi mới để hỗ trợ nông dân

Trung ương Hội NDVN: Tập trung đổi mới để hỗ trợ nông dân

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Hoàn thành mục tiêu, tạo đột phá

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Hoàn thành mục tiêu, tạo đột phá

Giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018

Ra 'chợ' toàn cầu, nông sản Việt phải đẹp và chất

Ra 'chợ' toàn cầu, nông sản Việt phải đẹp và chất

Giải bài toán tiêu thụ nông sản 'vừa mừng, vừa lo'

Giải bài toán tiêu thụ nông sản 'vừa mừng, vừa lo'

Làm nông vận tốt, Hội thêm vững mạnh

Làm nông vận tốt, Hội thêm vững mạnh

Chương trình 'Tự hào nông dân Việt Nam năm 2018'

Chương trình 'Tự hào nông dân Việt Nam năm 2018'

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3- Kết nối giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3- Kết nối giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản

Chính phủ sẵn sàng 'đi chợ' cùng bà con nông dân

Chính phủ sẵn sàng 'đi chợ' cùng bà con nông dân

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3: Giảm tình trạng 'được mùa mất giá', nâng thu nhập cho nông dân

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3: Giảm tình trạng 'được mùa mất giá', nâng thu nhập cho nông dân

Toàn cảnh Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần 3

Toàn cảnh Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần 3

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Tìm cơ hội cho nông sản Việt

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Tìm cơ hội cho nông sản Việt

Xây dựng hình mẫu nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Xây dựng hình mẫu nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Lần đầu tiên giá trị xuất khẩu rau quả ở Việt Nam vượt dầu thô

Lần đầu tiên giá trị xuất khẩu rau quả ở Việt Nam vượt dầu thô

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018: Xây dựng hình mẫu nông dân thời hội nhập

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018: Xây dựng hình mẫu nông dân thời hội nhập

63 'Thần nông' lần đầu thăm trụ sở Hội NDVN tại Hà Nội

63 'Thần nông' lần đầu thăm trụ sở Hội NDVN tại Hà Nội

Đổi mới cách thức vận động trong Hội Nông dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Đổi mới cách thức vận động trong Hội Nông dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Dồn lực cho tái cơ cấu nông nghiệp

Dồn lực cho tái cơ cấu nông nghiệp

Đánh giá cao kết quả kinh tế-xã hội năm 2018

Trung ương bàn quyết sách phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước

Trung ương bàn quyết sách phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình KT-XH

Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình KT-XH

Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình cần có sự đột phá

Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình cần có sự đột phá

Hội nghị Trung ương 8: Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội

Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TN&MT phối hợp chặt chẽ nhằm hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét

Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TN&MT phối hợp chặt chẽ nhằm hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét