Vì sao Thành Cổ Loa là kiệt tác quân sự 'bất khả xâm phạm'?

Vì sao Thành Cổ Loa là kiệt tác quân sự 'bất khả xâm phạm'?

Kể cả các dấu tích còn lại chỉ có 3 vòng thành thay vì 9 như tương truyền, Thành Cổ Loa vẫn được giới khảo...